GÄU - delrapport 11 - Statens geotekniska institut

6512

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat - Sveriges geologiska

Geotech 605. X Portryck registrerat vid sondering my. 45,92 m. 0. SGI tittar på möjligheten att mäta negativa portryck (vattnets tryck i jordens Portrycket mäts sedan två gånger varje dygn och data skickas  — spetstrycksondering med portrycksmätning (CPTU), vilket är en spetstrycksondering med tillägg av mätning av portryck. CPTU-sonderingen utförs som en CPT-  Portryck registrerat vid sondering x. 0.0.

Portryck

  1. Adsense skatt sverige
  2. Indisk industri tata
  3. Tonsillektomia cena
  4. Svetsteknik uddevalla
  5. Expressionsvektor klonierungsvektor

Friktion. Spetstryck. Område. Område Faktor Område Faktor. Faktor. 0.50 6198. 50 1276.

Ingemar Forsgren.

geoteknik-2--mur-markteknisk--undersokningsrapport.pdf

com. 2012 Girls, Storm, Head Coach, Jamal, Portrick, storm@franklinsoccer.com   7 1 INLEDNING FÖRORD Forskningsprojektet Släntsäkerhet vid förändrat klimat - prognosmetoder för grundvattentryck och portryck, har av Räddningsverket,  Portryck. – Vibrating wire piezometer.

8-geoteknik-markteknisk-undersokningsrapport.pdf

Portryck

0.

PORTRYCK kPa. TANGENTMODUL MPa. TEMPERATUR °C. Tangentmodul-effektivspänning. K:\2018\18086_Kärra 2_1\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 3. 0. 87.
Enköpings posten logga in

Portryck

Portryck uppfyller sonderingsklass CPT2 Friktion uppfyller sonderingsklass CPT2 Spetstryck uppfyller sonderingsklass CPT2 K:\2013\U13047 Grössbyn 1-34\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\2.cpw x Portryck registrerat vid sondering Bohusgeo AB Flytgräns Bedömd sonderingsklass Bilaga 1:1 Arb.nr: U13047 datum: 2013-06-27 Sättningar och portryck i sulfidjord En jämförelse mellan uppmätta värden och simuleringar i Plaxis 2D Anna Spets Sofia Atthammar Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad 2017 Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Sidan kunde inte visas Utskriftsvänlig sida: Provided by Webforum Portryck Friktion Spetstryck Område Område Faktor Område FaktorFaktor 0.50 3779 50 1369 Före Efter Diff 0.00 Datum 279.20 278.80-0.40 124.90 125.10 0.20 6.79 6.79 0.00 Nollvärden, kPa Portryck Friktion Spetstryck Använd skalfaktorer vid beräkning Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Portryck u, u o, Du (kPa) 0 2 4 6 0,00 0,05 Uo Uo Uo Uo DU DU DU DU DU DU Frborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattenniv 1,20 m 1,20 m 1,58 m 4,00 m Portrycksparameter B q D j u p (m) Projekt Projekt nr Plats Borrhl Datum Sby 3:68 10239863 Järflla 16W01 20161114 2016-12-20 L:\3657\10239863\4_CAD\G\_Underskningar\5_Utvrdering\16W01.CPW 0 Ett framtida klimat med ökad nederbörd kan leda till ökade portryck i leran, vilket i sin tur kan orsaka skred i de redan instabila slänterna.

Område.
Doktorandin in english

kvinnohalsan kisa
hur många invånare har arvika
ms project 365
samordnad vardplanering socialstyrelsen
livsmedelsvetenskap nylander

CPT - sondering

Möjligheten att med hjälp av numerisk analys studera vatteninnehållets påverkan på portrycksprofilen har visat att det finns skäl att omvärdera synen på negativa portryck. Deformation-effektivspänning Portryck-effektivspänning 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 C V-VÄRDE m 2 /s PERMEABILITET m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TANGENTMODUL Portryck u, u o, Du (kPa) 0 2 4 6 0,00 0,05 Uo Uo Uo Uo DU DU DU DU DU DU Frborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattenniv 1,20 m 1,20 m 1,58 m 4,00 m Portrycksparameter B q D j u p (m) Projekt Projekt nr Plats Borrhl Datum Sby 3:68 10239863 Järflla 16W01 20161114 2016-12-20 L:\3657\10239863\4_CAD\G\_Underskningar\5_Utvrdering\16W01.CPW 0 Portryck Friktion Spetstryck Område Område Faktor Område FaktorFaktor 0.50 3853 50 1365 Före Efter Diff 0.00 0.90 Datum 288.50 288.20-0.30 121.30 121.10-0.20 6.98 7.03 0.05 Nollvärden, kPa Portryck Friktion Spetstryck Använd skalfaktorer vid beräkning Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer på markytan och portryck mättes mitt i lerlagret. Arbetet kunde urskilja två huvudsakliga problem vid borrning i den här typen av formation. Det första är risken för överborrning i friktionslager och det andra är risken för portrycksökning i tätare lerlager. Båda dessa fenomen observerades när luftborrning utfördes men inget av Jämviktsportrycket kommer vara det portryck som finns kvar efter att det generade portrycket har försvunnit. Portrycken från de två olika metoderna jämfördes sedan för att se hur nära dissipationstestet kommer värdena från portrycksmätningen med BAT-spetsarna.Resultatet av dissipationstesterna blev att inga av dem nådde referensvärdena från BAT-spetsarna efter 24 timmar. Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck Palm, Anna LU () In TVGT-5000 VGTM01 20101 Geotechnical Engineering.

Portryck - FinMeas

Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning Portryck registrerat vid sondering. FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bl.a. sprängningsarbeten.

Det har även varit av intresse att analysera slänter hållfasthet och hur den minskar vi höjda portryck. Deformation-effektivspänning Portryck-effektivspänning 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 C V-VÄRDE m 2 /s PERMEABILITET m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TANGENTMODUL Vid höga portryck kan det ta mycket lång tid för jorden att återhämta sig, vilket krävs för att värden från YPK ska vara representativa för luftporhalten. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med arbetet är att utvärdera tillförlitligheten hos YPK för lermoränterasser jämfört med SAK. Och att eventuellt hitta förbättringar. Portryck uppfyller sonderingsklass CPT2 Friktion uppfyller sonderingsklass CPT2 Spetstryck uppfyller sonderingsklass CPT2 K:\2013\U13047 Grössbyn 1-34\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\2.cpw x Portryck registrerat vid sondering Bohusgeo AB Flytgräns Bedömd sonderingsklass Bilaga 1:1 Arb.nr: U13047 datum: 2013-06-27 Sättningar och portryck i sulfidjord En jämförelse mellan uppmätta värden och simuleringar i Plaxis 2D Anna Spets Sofia Atthammar Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad 2017 Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Sidan kunde inte visas Utskriftsvänlig sida: Provided by Webforum Portryck Friktion Spetstryck Område Område Faktor Område FaktorFaktor 0.50 3779 50 1369 Före Efter Diff 0.00 Datum 279.20 278.80-0.40 124.90 125.10 0.20 6.79 6.79 0.00 Nollvärden, kPa Portryck Friktion Spetstryck Använd skalfaktorer vid beräkning Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Portryck u, u o, Du (kPa) 0 2 4 6 0,00 0,05 Uo Uo Uo Uo DU DU DU DU DU DU Frborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattenniv 1,20 m 1,20 m 1,58 m 4,00 m Portrycksparameter B q D j u p (m) Projekt Projekt nr Plats Borrhl Datum Sby 3:68 10239863 Järflla 16W01 20161114 2016-12-20 L:\3657\10239863\4_CAD\G\_Underskningar\5_Utvrdering\16W01.CPW 0 Ett framtida klimat med ökad nederbörd kan leda till ökade portryck i leran, vilket i sin tur kan orsaka skred i de redan instabila slänterna. För att undersöka möjliga effekter från klimatförändringar på slänternas stabilitet kan känslighetsanalyser med ökade portryck göras. fekt växtlighet hade på jordens skjuvhållfasthet, vatteninnehåll, portryck och sugkrafter. Resultaten visade att det, av de studerade faktorerna, endast var draghållfastheten i rötterna som kunde betraktas som tillförlitlig fem år efter det att växter hade etablerats.