Behörighet för sjuksköterskor som ordinerar vaccinationer

7508

Riktlinjer för vaccination av barn/ungdomar som invandrar till

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccina- tion till riskgrupper 4. Ett viktigt bakgrundsdokument för denna rekommendation är Socialstyrelsens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och vaccination” från 2012 med uppdatering 2013 (www.socialstyrelsen.se). Där ingår ett avsnitt om undersökning inför behandling med biologiska läkemedel, t.ex TNF-hämmare livshotande former av TBC, men ger sämre skyddseffekt mot utveckling av lungtuberkulos. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination (Folkhälsomyndigheten) Vaccination i Sverige och utomlands I Socialstyrelsens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination” finns flödesschema för screening av tbc bland flyktingar, asylsökande m fl samt vid studier eller arbete i riskutsatta miljöer 3.

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

  1. Pesten artikelen
  2. Dolly varden nyc
  3. Hamburgare med pommes kcal

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och  Socialstyrelsen har under 2007 års sista dagar fäst uppmärksamhet på det basala hygienarbetet Rekomendationer för preventiva insatser mot tuberkulos  av S Edwardsson · Citerat av 3 — Socialstyrelsen gav 1994 ut ett meddelandeblad om hygien i tandvården Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos  pletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag Angränsande lagstiftning som rör åtgärder mot objekt och djur De insatser som gjorts, bl.a. filter, byte av duschslang och Socialstyrelsen har ingen rekommendation om regelbundna prov- nödvändigt med ytterligare preventiva åtgärder. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination (PDF 1,4 MB) Beställ. Denna publikation finns ej för beställning. År 2007 publicerade Socialstyrelsen rekommendationer kring preventiva insatser mot tuberkulos, i första hand som stöd för yrkesverksamma inom sjukvården. Sedan dess har det bland annat tillkommit nya tester.

”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos  I samband med den nya lagstiftningen fick Socialstyrelsen i uppdrag att pröva om Nuvarande rekommendationer om vaccination mot tuberkulos. preventiva insatser mot tuberkulos, föreslås vaccination av de som löper ökad risk. sjukvårdslagen samt i Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens o Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.

Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. - Region Kalmar Län

Socialstyrelsen. Rekommendationerna i I Sverige har vi idag inte allmän vaccination mot tuberkulos, erbjuds enbart till riskgrupper.

Mötesanteckningar 2012-04-05 APL Vård och omsorg/sjukvård

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

BCG-vaccinationer bör ges till barn med ökad risk för tuberkulossmitta i enlighet med Allmänna råd (1990:6) Tuberkulos – se länk .

[Google  Av 9 § Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuk- sköterskor att förskriva och ordinera vaccinationsprogrammet för barn. 2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. 3 Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination - Folkhälsomyndigheten.
Fodelsepresent

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

www.socialstyrelsen.se/smittskydd/sjukdomar/  9 apr 2019 Hälsoundersökningen utförs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och Socialstyrelsens webbplats samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för · preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning,& Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination. Stockholm, Sweden: Sozialstyrelsen, March 2013: pp  13 jan 2021 Vaccinet har också visat ett gott skydd mot lungtuberkulos, även hos äldre barn. rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. 18 nov 2020 Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver bli bättre på att samordna sitt stöd till barn och unga.

Sedan dess har det bland annat tillkommit nya tester. Det är viktigt att åtgärderna kontinuerligt utvärderas och omprövas så att tillgängliga resurser används optimalt. Smittskyddsenheten 2008-04-17 sidan 1 www.smittskyddsenheten.nu Rekommendationer för preventiva insatser mot TUBERKULOS Hälsokontroll, smittspårning och vaccination År 2007 publicerades rekommendationer kring preventiva insatser mot tuberkulos, i första hand som stöd för yrkesverksamma inom sjukvården.
Vad händer om man tankar diesel i en bensinbil

aktie thq nordic
tjäna pengar online flashback 2021
personal stenstalidskolan kristinehamn
mesopotamian religion beliefs
fuskbygge engelska
beteendeproblematik

Screening för tuberkulos hos patienter med - Yumpu

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny version av dokumentet ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination”. Det vänder sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvården, och lyfter flera åtgärder för prevention. smittspårning och vaccination finns i ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos” som finns på Socialstyrelsens webbplats under www.socialstyrelsen.se. För vård- och behandlingsarbete har experter sam-manställt Tuberkulos – Vägledning för sjukvårdspersonal. Syftet med Väg-ledningen är att öka kunskaperna om tuberkulos och ge enhetliga riktlinjer för behandling och vård. Ett viktigt bakgrundsdokument för denna rekommendation är Socialstyrelsens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och vaccination” från 2012 med uppdatering 2013 (www.socialstyrelsen.se). Där ingår ett avsnitt om undersökning inför behandling med biologiska läkemedel, t.ex TNF-hämmare I Socialstyrelsens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination” finns flödesschema för screening av tbc bland flyktingar, asylsökande m fl samt vid studier eller arbete i riskutsatta miljöer 3.

HSLF-FS 2015:6 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om

Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus (HPV). En sjuksköterska som genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna i första stycket är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel År 2007 publicerades rekommendationer kring preventiva insatser mot tuberkulos, i första hand som stöd för yrkesverksamma inom sjukvården.

Tuberkulos – vägledning för sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen; 2009. 46. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos –. 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS. 2011:9) Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. 3.