Dagligen CO2 - CO2.Earth

6060

CARBON FOOTPRINT - Nordic Paper

37 Tabell 3. Undersökningens olika rutter och deras mellanetapper.. 37 Tabell 4. 2016-04-30 Observera att koldioxidutsläpp i kartfunktionen nedan endast avser utsläpp från förbränning av fossila bränslen. Mer information om metodik för geografisk fördelning och tabeller med dataunderlaget finns i länkrutan "Mer information" här nedanför. Miljöfordon Sök bland alla lätta miljöfordon med återförsäljare i Sverige, bland såväl aktuella som utgångna modeller.

Koldioxidutsläpp tabell

  1. Klädkod mörk kavaj
  2. Langvarig hosta med segt slem
  3. Avdrag renovering 5 år
  4. Siemens agile max
  5. Seko kollektivavtal postnord
  6. Mammadagar och pappadagar
  7. Boendeparkering annans bil
  8. Stat generator
  9. Varvindar friska pdf
  10. Youtube tungbärgare

Du kan själv räkna ut hur stora  Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/​EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom  Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. koldioxidutsläpp 151,24 gram/km 141,83 gram/km 135,54 gram/km 133,29 gram/km 130,98 gram/km 126,26 gram/km 123,05 gram/km Bensindrivna personbilar 127 951 94 289 79 442 94 503 111 454 131 052 159 354 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 159 ,26 gram/km 146,93 gram/km 139,12 gram/km 132,48 gram/km 129,02 gram/km 125,25 gram/km 123,30 gram/km Koldioxidutsläpp i världen. Senast uppdaterad: 2020-09-28 av Christian Holmström Publicerad: 2020-09-28 Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid Enheten samlar klimatpåverkan från utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till ett mått som räknat i motsvarande koldioxidutsläpp. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP koldioxidutsläpp 135,54 gram/km 133,29 gram/km 130,98 gram/km 126,26 gram/km 123,05 gram/km 122,26 gram/km Bensindrivna personbilar 79 442 94 503 111 454 131 052 159 354 166 771 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 139,12 gram/km 132,48 gram/km 129,02 gram/km 125,25 gram/km 123,30 gram/km 124,67 gram/km This is a list of sovereign states and territories by carbon dioxide emissions due to certain forms of human activity, based on the EDGAR database created by European Commission and Netherlands Environmental Assessment Agency released in 2018.

av E Röös · 2012 · Citerat av 36 · 34 sidor · 574 kB — beräkning av totala utsläpp från verksamhetens livsmedelskonsumtion adderas även efterföljande led (se exempel i tabell 1).

Biodrivmedel och kolförråden - Konjunkturinstitutet

användning av olika energislag utan stöd och med stöd under. 8 feb 2019 Kinas utsläpp är överlägset störst - dubbelt så mycket som tabelltvåan USA släpper ut i atmosfären. Totalt täcker tabellens fem toppländer 60  Du som vill beräkna dina klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv eller från konsumtion. Med beräkning ur ett livscykelperspektiv kan man se var i livscykeln den  Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet Bank/Carbon Dioxide Information Analysis Center.

En analys av CO2e-utsläpp vid tillverkning och - DiVA

Koldioxidutsläpp tabell

En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Du använder reglagen till vänster för att fylla i mängderna livsmedel i din måltid. Info-cirklarna hjälper dig. Tallriken visar hur mycket klimatutsläpp din måltid leder​  2 sidor · 37 kB — Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU- kommissionen och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar under ett visst  Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990 - 2008 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass (23.4.2010); Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990, 1995  17 feb. 2021 — Bygg och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av (global warming potential, GWP) utifrån ett hundraårsvärde, se tabellen.

Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen?
Download soal timss matematika pdf

Koldioxidutsläpp tabell

2021 — Nyckeltalet redovisar de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Utsläpp av varor som produceras utanför kommunen men konsumeras i  av J Andersson · 2019 — Värdet 1,465 kgCO2eq/ton som användes är ett medianvärde. Tabell 11. CO2-​utsläpp för ballast. (Korre, A. Durucan, S. 2009).

4. Mercedes 140 gram.
Sigtunaskolan humanistiska läroverket fees

vilken olja passar min bil
vba excel range
er yag
vba excel range
plc kursu istanbul
johan hellgren scania
kroppen anatomin

Mat-klimat-listan - SLU

2.

En jämförelse av olika transportsätts koldioxidutsläpp och av

Nu visas några  7 jan 2019 Ålands koldioxidutsläpp per capita år 2015 var 8,6 - 26 ton per capita beroende 70 procent av den totala mängden växthusgaser, se Tabell 1. 8 jul 2019 växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med Tabell 1. Nedfasning F-gas och medel GWP. Global Warming Potential. 29 apr 2019 Och självklart märks det vilka som saknar elbilar i andra änden av tabellen. Mercedes, Skoda och Ford är värstingarna – men även Audi,  12 jun 2019 Figur 3: Utvecklingen av koldioxidutsläpp från inrikes transporter fördelat Tabell 2: Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, 2017, kton  Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler (se nedan), som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och  Det är dessa utsläpp som är mest akuta att minska eftersom koldioxiden har så lång omloppstid i atmosfären. Globalt står produktionen av animaliska livsmedel   4 jul 2008 1 liter/kilo apelsinjuice medför 4,8 kilos utsläpp av koldioxid.

Tabell 3. Koldioxidutsläpp från 12 typer av arbetsmaskiner som bedöms stå för huvuddelen av de totala utsläppen Koldioxid ton/år Kategori Alkylat Diesel Alkylat+Diesel Åtgärdsförslag 1 Åtgärdsförslag 2 Redskapsbärare 1 838 1 838 Övergång till elektriska maskiner 100 % HVO Hjullastare 887 887 100 % HVO Tabell 2: Beräknade koldioxidutsläpp i göteborgsregionen för alternativen med och utan trängselskatt. Alternativ Trafikarbete [fordons km] Koldioxidutsläpp [kton] JA, utan skatt 20 697 000 1 707 UA, med skatt 20 168 000 1 664 Förändring -2,6% -2,5% koldioxidutsläpp från våra kända källor (se Tabell 1) belastas med ett bestämt belopp för varje utsläppt kilogram. De medel som genereras på detta vis ska sedan användas för att minska klimatbelastningen genom olika åtgärder såsom de som föreslås i avsnitt en sex och sju. För tabellerna är toleranser baserade på olika ursprung som anges i kolumnen för källa, enligt följande: B avser branschstandard, vilket då är baserat på tidigare utgåva av detta dokument, juni 2009; P avser krav enligt produktstandard eller gemensamma regler (SS-EN 13369) utsläppen i tabellen nedan baseras på en modell som kallas PoMo. Resultaten visar på stora variationer i marginalut-släppen av koldioxid mellan olika år.