5801

den kurs du ej vill läsa). I vissa fall kan en student ansöka om ersättande av kurs istället för tillgodoräknande. Tillgodoräknande av kurs Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande.

Tillgodoräkna sig kurser

  1. Vad är eget kapital per aktie
  2. Folktomt på arlanda
  3. Obehörig vinst rättsfall
  4. Lönerevision lärare 2021
  5. Riskbedömning arbetsmiljöverket
  6. Facket handels kostnad
  7. Hur mycket utsläpp flyg
  8. Varumarkesprofil
  9. Hjalmar mehr

Begäran om att få tillgodoräkna sig kursen Informatik, teoretisk ansats, D (5 poäng) vid Mitthögskolan för kursen Vetenskapliga undersökningsmetoder (5 poäng) inom ramen för magisterprogrammet i informatik vid Lunds universitet. Fråga om vem det ankommer på att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Del av kurs Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller annan verksamhet som del av kurs fattas av examinator på kursen. Studenten ska vara registrerad på kursen. Tillgodoräknanden av del av kurs får inte läggas ihop så att delarna tillsammans avser hela kursen.

Du meddelar själv alla förändringar till CSN. Om du väljer att genomföra den kurs du har ansökt om att få tillgodoräkna dig, eller av annan anledning inte vill ansöka om tillgodoräknande, är det viktigt att du återtar din ansökan. Detta gör du antingen genom att svara på mailet du fått i ditt ärende och meddelar återkallelsen alternativt kontakta Examensfunktionen, examen@miun.se , och uppger ditt ärendenummer. Jag har mailat studievägledare på läkarprogrammen vid alla universitet i Sverige och det verkar som om möjligheten att få tillgodoräkna sig kurser från exempelvis biomedicin endast är möjligt vid Umeå universitet och på Karolinska (har ej fått svar från Lund ännu, men är tveksam till att det ska gå där).

Tillgodoräknande av kurs Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Denna sida är tänkt att vägleda dig i din ansökningsprocess.

Tillgodoräkna sig kurser

Jag har mailat studievägledare på läkarprogrammen vid alla universitet i Sverige och det verkar som om möjligheten att få tillgodoräkna sig kurser från exempelvis biomedicin endast är möjligt vid Umeå universitet och på Karolinska (har ej fått svar från Lund ännu, men är tveksam till att det ska gå där). När du ansöker om tillgodoräknande behöver du bifoga dokument som bekräftar dina tidigare erfarenheter. För att ansökan ska vara komplett måste du bifoga resultatintyg och kursplaner med litteraturlista för den utbildning som du vill tillgodoräkna.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Arbetsförmedlingen angered telefon

Tillgodoräkna sig kurser

Detta om kursen går vid en senare termin och du ska avsluta den genom att läsa de delar av kursen som tillgodoräknandet inte omfattar. Rör det sig om en fristående kurs, måste du dessutom ansöka till och bli antagen till kursen innan ett bifall på ansökan om tillgodoräknande kan läggas in i Ladok. Avslag Om ämnesinnehållet i de tidigare lästa kurserna är tillräckligt likt kan det gå att tillgodoräkna sig kurser eller kursmoment. Varje fall måste prövas individuellt.

Tänk på att studiemedel inte betalas ut för tillgodoräknad kurs/poäng. Du meddelar själv alla förändringar till CSN. har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 § har rätt att tillgodoräkna sig utbild-ningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2007:424).
Harskare forr i tiden

ta studielån och investera
dubbdäck i maj
sweco miljökonsult
samtrans jobb
gdpr dataskyddsförordningen förstå och tillämpa i praktiken

Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs, (dvs ansöka om tillgodoräknande för en av de valbara kurser som programmet erbjuder) ska du istället på sid 1 ange ”Valbar kurs” i fältet ”Kursens benämning vid KI” och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Begäran om att få tillgodoräkna sig kursen Informatik, teoretisk ansats, D (5 poäng) vid Mitthögskolan för kursen Vetenskapliga undersökningsmetoder (5 poäng) inom ramen för magisterprogrammet i informatik vid Lunds universitet. Fråga om vem det ankommer på att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Del av kurs Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller annan verksamhet som del av kurs fattas av examinator på kursen. Studenten ska vara registrerad på kursen. Tillgodoräknanden av del av kurs får inte läggas ihop så att delarna tillsammans avser hela kursen.

Kommunerna kunde dock tillgodoräkna sig utbildningsinsatser som genom Omvårdnadslyftet hade påbörjats 2013 och som avslutades senast den 30 juni 2014. På motsvarande sätt kunde kommunerna vid redovisningen av 2013 års medel tillgodoräkna sig kurser som genom Omvårdnadslyftet hade påbörjats 2012 och avslutades 2013. Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k.

Förordning (2007:424).